JUDr. Barbora Volárová

advokátka a správkyňa

O MNE

Po skončení štúdia práva na Univerzite Komenského v Bratislave som vykonávala koncipientskú prax v Advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Uja v Trenčíne. Od roku 2002 vykonávam samostatnú advokátsku činnosť v Piešťanoch. Zároveň pôsobím ako správkyňa v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach v obvode Krajského súdu Trnava.

VZDELANIE

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Magisterské štúdium, 1993-1998 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
R
igorózna skúška, jún 2003

Zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

číslo zápisu: 1627
deň zápisu: 01.07.2002


Zapísaná v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR

číslo zápisu: S 489

deň zápisu: 28.04.2003